RZSW Siemiatyczee

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Kalendarz

lipca 2024
npwścps
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Prowadzone budowy: PDF Drukuj Email

W roku 2024 realizowane są prace:


1. "Remont wraz z przebudową istniejącego systemu kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału zrzutowego wód opadowych" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule gm. Orla" Inwestor: Gmina Orla (zadanie w realizacji)

2. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew" Inwestor: Gmina Huszlew (zadanie w realizacji)

3. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dołubowie" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Inwestor: Gmina Dziadkowice (zadanie w realizacji)

4. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka" Inwestor: Gmina Rudka (zadanie wykonano)

5. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrowoda i Kleszczele" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Inwestor: Gmina Kleszczele (zadanie wykonano)

6. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla" część I - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze (etap II)" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Inwestor: Gmina Orla (zadanie w realizacji)

7. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki etap II" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"- Inwestor: Gmina Boćki (zadanie wykonano)

 

8. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"- Inwestor: Gmina Orla (zadanie w realizacji)

 

9. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Orla - etap I" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"- Inwestor: Gmina Orla (zadanie wykonano)


10. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - Inwestor: Gmina Czeremcha (zadanie w realizacji)


11. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków" - Inwestor: Gmina Platerów (zadanie w realizacji)

 

 

W roku 2023 realizowane były prace:

 

1. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrowoda i Kleszczele" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Inwestor: Gmina Kleszczele (zadanie w realizacji)

2. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla" część I - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze (etap II)" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Inwestor: Gmina Orla (zadanie w realizacji)

3. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki etap II" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"- Inwestor: Gmina Boćki (zadanie w realizacji)

 

4. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"- Inwestor: Gmina Orla (zadanie w realizacji)

 

5. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Orla - etap I" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"- Inwestor: Gmina Orla (zadanie w realizacji)


6. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - Inwestor: Gmina Czeremcha (zadanie w realizacji)


7. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków" - Inwestor: Gmina Platerów (zadanie w realizacji)


8. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią w m. Koryciski, gm. Dubicze Cerkiewne" Inwestor: Gmina Dubicze Cerkiewne (zadanie wykonano)


9. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów - II etap" - Inwestor: Gmina Konstantynów (zadanie wykonano)

 

10. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedzna (ul. 1000 lecia i Zwycięstwa)" Inwestor: Gmina Miedzna (zadanie wykonano)


11. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla" część II - "Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B - ul. Partyzantów" Inwestor: Gmina Orla (zadanie wykonano)

 

12. "Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Boguty-Pianki - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Drewnowo-Ziemaki" - Inwestor: Gmina Boguty-Pianki (zadanie wykonano)


13. "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki" - Inwestor: Gmina Sarnaki (zadanie wykonano)


14. "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody" w formule zaprojektuj i wybuduj - Inwestor: Gmina Sokołów Podlaski (zadanie wykonano)

15. "Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni" Realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” - Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski (zadanie wykonano)

 

 

W roku 2022 realizowane były prace:


1. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów - II etap" - Inwestor: Gmina Konstantynów (zadanie w realizacji)


2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków" - Inwestor: Gmina Platerów (zadanie w realizacji)


3. "Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Boguty-Pianki - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Drewnowo-Ziemaki" - Inwestor: Gmina Boguty-Pianki (zadanie w realizacji)


4. "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki." - Inwestor: Gmina Sarnaki (zadanie w realizacji)

5. "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody" w formule zaprojektuj i wybuduj - Inwestor: Gmina Sokołów Podlaski (zadanie w realizacji)

6. "Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni" Realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” - Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski (zadanie w realizacji)

7. "Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Jabłonna Lacka." - Inwestor: Gmina Jabłonna Lacka (zadanie wykonano)

8. "Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacji na terenie miejscowości Czeremcha." (zaprojektuj i wykonaj) Inwestor: Gmina Czeremcha (zadanie wykonano)

9. "Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha oraz przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha." - Inwestor: Gmina Czeremcha (zadanie wykonano)


10. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W – ul. Łomżyńska w Nurze – Etap II.” - Inwestor: Gmina Nur (zadanie wykonano)


11. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach odcinek w KM 0+515,00 do KM 1+171,51" - Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (zadanie wykonano)


12. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. „Scalenia gruntów na obszarze gminy Perlejewo” w zakresie obiektu scaleniowego „Twarogi i inne” oraz „Miodusy i inne” - Inwestor: Powiat Siemiatycki (zadanie wykonano)

 

 

W roku 2021 realizowane były prace:

 

1. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ”wybuduj”. - Część 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej." - Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski (zadanie wykonano)


2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Terespolu z podziałem na części:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Popiełuszki, Prusa, Cerkiewnej, 3 Maja." - Inwestor: Gmina Miasto Terespol (zadanie wykonano)

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Terespolu z podziałem na części:
"Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Łąkowa." - Inwestor: Gmina Miasto Terespol (zadanie wykonano)

4. "Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka - Czartajew." - Inwestor: Gmina Siemiatycze (zadanie wykonano)

5. "Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacji na terenie miejscowości Czeremcha." (zaprojektuj i wykonaj) - Inwestor: Gmina Czeremcha (zadanie w realizacji)

6. "Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha oraz przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha." - Inwestor: Gmina Czeremcha (zadanie w realizacji)

7. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrożanach i budowa zaworów redukcyjnych na sieci wodociągowej w miejscowości Śledzianów." - Inwestor: Gmina Drohiczyn (zadanie wykonano)

8. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W – ul. Łomżyńska w Nurze – Etap II.” - Inwestor: Gmina Nur (zadanie z realizacji)


 

W roku 2020 realizowane były prace:


1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie "wybuduj". - Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa." - Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski (zadanie wykonano)

 

2. Budowa parkingu na osiedlu Centrum ul. 11-go Listopada 12 w Siemiatyczach - Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Siemiatyczach (zadanie wykonano)

 

3. Remont nawierzchni i utwardzenie terenu na osiedlu Północ w Bielsku Podlaskim - Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim (zadanie wykonano)

 

4. Budowa dwuprzewodowej preizolowanej sieci ciepłowniczej łączącej kotłownię K-10 "Wysokie" ze studnią ST1 w obrębie ulicy Andersa w Siemiatyczach - Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach (zadanie wykonano)

 

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej II w Węgrowie (zad. 2.4) - Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie (zadanie wykonano)


6. "Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ”wybuduj”. - Część 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej." - Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski (zadanie w realizacji)

 


W roku 2019 realizowane były prace:

 

1. "Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie "wybuduj" - Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa." - Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski (zadanie wykonano)

 

2. "Przebudowa części ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa w Siemiatyczach wraz z budową kanału deszczowego." - Inwestor: Miasto Siemiatycze (zadanie wykonano)W roku 2018 realizowane były prace:


1. "Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych 5786, 5218, 5787/3, 5928, 6324, 6241/2, obręb Mielnik." - Inwestor: Gmina Mielnik (zadanie wykonano)


2. "Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla miedzy ulicami Górną i Kościelną w Siemiatyczach." - Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach (zadanie wykonano)


3. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drągach - rozbiórka starego budynku, ogrodzenia, roboty drogowe, zieleń i zagospodarowanie terenu." - Inwestor: Gmina Sokoły (zadanie wykonano)


4. "Przebudowa drogi gminnej Nr 200536W w miejscowości Sarnaki od km 0+000 do km 0+268,3 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej." - Inwestor: Gmina Sarnaki (zadanie wykonano)


5. "Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w Janowie Podlaskim przy ul. Wiejskiej." - Inwestor: Gmina Janów Podlaski (zadanie wykonano)


6. "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Porzeziny - Mendle." - Inwestor: Gmina Grodzisk (zadanie wykonano)


7. "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grodzisk." - Inwestor: Gmina Grodzisk (zadanie wykonano)


8. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy." - Inwestor: Gmina Rudka (zadanie wykonano)


9. "Odtworzenie nawierzchni ulicy F. Miłkowskiego po budowie wodociągu, dz. o nr geod. 1145, 1146/24 i 1303/1 w Siemiatyczach." - Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach (zadanie wykonano)


10. "Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie "wybuduj" - Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa." - Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski (zadanie wykonano)

 


W roku 2017 realizowane były prace:


1. "Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej." - Inwestor: Gmina Małkinia Górna (zadanie wykonano)


2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bajecznej, Weneckiej i Granicznej w Zaściankach." - Inwestor: Gmina Supraśl (zadanie wykonano)


3. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Adamki w Międzyrzecu Podlaskim." - Inwestor: Miasto Międzyrzec Podlaski (zadanie wykonano)


4. "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Konstantynów." - Inwestor: Gmina Konstantynów (zadanie wykonano)


5. "Dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu." Inwestor: Gmina Ciechanowiec (zadanie wykonano)


6. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Plażowej, Słowiczej i 11 Listopada na odcinku od  ul. Armii Krajowej do ul. Żeromskiego." - Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach (zadanie wykonano)


7. "Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby - tranzyt do wsi Dziadkowic." - Inwestor: Gmina Dziadkowice (zadanie wykonano)


8. "Gospodarka wodno - ściekowa gminy Jabłonna Lacka - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonna Lacka - Ludwinów i miejscowości Morszków." - Inwestor: Gmina Jabłonna Lacka (zadanie wykonano)


9. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody  "Grabowiec" w Mielniku." - Inwestor: Gmina Mielnik (zadanie wykonano)


10. "Remont ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 0+125 - 1+010 strona prawa, w m. Kleszczele."- Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (zadanie wykonano)W roku 2016 realizowane były prace:


1. "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z droga

wojewódzką nr 693." - Inwestor: Burmistrz Miasta Siemiatycze (zadanie wykonano)


2. "Rozbudowa sieci wodociągowej - spinka wodociągowa na odcinku Juchnowiec Kościelny - Lewickie." - Inwestor: Gmina Juchnowiec Kościelny (zadanie wykonano)


3. "Budowa kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Terespolu." - Inwestor : Gmina Miasto Terespol (zadanie wykonano)


4. "Remont nawierzchni placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej." - Inwestor: Zespół Szkół Centrum

Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej (zadanie wykonano)


5. "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 11-go Listopada i Sokołowska w Łosicach." - Inwestor: Miasto i Gmina Łosice (zadanie wykonano)


6. "Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Majora Zenona w Łosicach." - Inwestor: Miasto i Gmina Łosice (zadanie wykonano)


7. "Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej." - Inwestor: Gmina Małkinia Górna (zadanie wykonano)


8. "Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Górnej wraz z przyłączami do działek nr 5910/2; 5975; 5955/4; 5955/5; 6253; 6114/36 oraz działek 6225/1, 5894, 5818 w Mielniku." - Inwestor: Gmina Mielnik (zadanie wykonano)