RZSW Siemiatyczee

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Kalendarz

września 2023
npwścps
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
RZSW-Siemiatycze

 

 

 

 

_________________________________________________

W dniu 30.06.2023 r. Wykonawca INTERHANDLER sp. z o. o. dostarczył fabrycznie nową koparko-ładowarkę JCB 4 CX Plus AEC w ramach realizacji Części 1 zamówienia publicznego pn. "Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki oraz kosiarki bijakowej". Następnie w dniu 06.07.2023 r. firma "MAX-ROL" wykonała Część 2 przedmiotu zamówienia poprzez dostawę fabrycznie nowej kosiarki bijakowej SAMASZ KWT550EP + KW141.

Beneficjent - Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach doposażył park maszynowy przedsiębiorstwa w maszyny, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację operacji typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.


_______________________________________________________________

Beneficjent - Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach informuje, że w dniu 27.06.2023 r. zawarł umowy na dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki oraz kosiarki bijakowej.

W dniu 23.05.2023 r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki oraz kosiarki bijakowej", które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 07.06.2023 r. o godz. 10:30 nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.

Informacja o środkach na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

W dniu 15.06.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na dostawy:

1) fabrycznie nowej koparko-ładowarki - INTERHANDLER Sp. z o. o.

2) fabrycznie nowej kosiarki bijakowej - "MAX-ROL" Lech, Pogorzelski s. j.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Numer ogłoszenia BZP: 2023/BZP 00227697/01
Identyfikator postępowania na platformie eZamówienia: ocds-148610-e8ac961a-f540-11ed-9355-06954b8c6cb9
Link do postępowania: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki oraz kosiarki bijakowej